فایل ورد سنجش سطوح توسعه يافتگي محلات و تعيين محلات نابسامان شهري با استفاده از تکنيک هاي کمي (مطالعه موردي: شهر بناب)

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش سطوح توسعه يافتگي محلات و تعيين محلات نابسامان شهري با استفاده از تکنيک هاي کمي (مطالعه موردي: شهر بناب) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش سطوح توسعه يافتگي محلات و تعيين محلات نابسامان شهري با استفاده از تکنيک هاي کمي (مطالعه موردي: شهر بناب)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش سطوح توسعه يافتگي محلات و تعيين محلات نابسامان شهري با استفاده از تکنيک هاي کمي (مطالعه موردي: شهر بناب)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش سطوح توسعه يافتگي محلات و تعيين محلات نابسامان شهري با استفاده از تکنيک هاي کمي (مطالعه موردي: شهر بناب) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :24

در ادبیات نظری و چارچوب شناختی متحول در علوم اجتماعی، مفهوم توسعه ابتدا در واکنشی انتقادی به مفهوم رشد اقتصادی و مفهوم توسعه پایدار در برابر مفهوم توسعه بوجود آمد. این مقاله به بررسی، شناخت و تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی- فضایی و زیربنایی محلات شهر بناب و سنجش میزان برخورداری آنها با استفاده از تکنیکهای کمی مختلف مانند تکنیکهای توسعه یافتگی موریس، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس می پردازد. طوری که هر تکنیک نتایج تکنیک متفاوت دیگر را کنترل می نماید. اهداف تحقیق، تحلیل عوامل موثر در توسعه شهر بناب، سنجش سطوح توسعه یافتگی محلات با استفاده از تکنیکهای کمی و تعیین اولویتهای اقدام و برنامه ریزی محلاتاست. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی- توصیفی است. نوع تحقیق کاربردی بوده و جامعه آماری تحقیق محدوده مکانی محلات شهر بناب است. با استفاده از فرمول عمومی کوکران حجم نمونه 400 نفر انتخاب شده است. جهت نمایش فضایی محلات و یافته های پژوهش از نرم افزار Arc GIS بهره مند شده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهد که گسستی آشکار بین محلات مختلف شهر بناب به لحاظ برخورداری در انواع شاخصهای مورد بررسی وجود دارد.
كلید واژه: تکنیک توسعه یافتگی موریس، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک TOPSIS، اسکان غیر رسمی، بناب

توضیحات بیشتر