فایل ورد اثر تغييرات فصلي بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيکي گياه صنوبر (.Populus deltoides Marsh)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تغييرات فصلي بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيکي گياه صنوبر (.Populus deltoides Marsh) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تغييرات فصلي بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيکي گياه صنوبر (.Populus deltoides Marsh)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تغييرات فصلي بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيکي گياه صنوبر (.Populus deltoides Marsh)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تغييرات فصلي بر برخي فرايندهاي فيزيولوژيکي گياه صنوبر (.Populus deltoides Marsh) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :17

در این مطالعه به منظور بررسی اثر تغییرات فصلی بر برخی فرایند های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی صنوبر در منطقه لنگرود، نمونه های برگ و ریشه این گیاه در سه فصل بهار، تابستان و پاییز سال 1389 با چهار بار تکرار جمع آوری شدند. نتایج نشان داد در برگ ها و در فصل تابستان، همزمان با افزایش دما و خشکی هوا، میزان کلروفیل a و b قند های محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز افزایش معنی داری نسبت به فصل بهار نشان داد در حالیکه در مورد فعالیت آنزیم پراکسیداز، این افزایش معنی دار نبود. در ریشه میزان قندهای محلول و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در فصل تابستان نسبت به بهار، اختلاف معنی داری را نشان نداد اما فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز افزایش معنی داری یافت. میزان پرولین برگ و ریشه در فصل بهار که دارای پایین ترین دما بود نسبت به دو فصل دیگر افزایش معنی داری داشت. به همین ترتیب میزان آهن، مس و منگنز، هم در برگ و هم در ریشه در فصل بهار نسبت به فصول دیگر افزایش معنی داری نشان داد. میزان تجمع آهن و منگنز در ریشه ها بیشتر از برگ ها و میزان تجمع مس در دو فصل بهار و تابستان در برگ ها بیشتر از ریشه ها بود.
كلید واژه: آنتی اکسیدان ها، تغییرات فصلی، صنوبر، عناصر معدنی، کلروفیل ها

توضیحات بیشتر