فایل ورد تاثير چرا بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گونه هاي .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير چرا بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گونه هاي .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير چرا بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گونه هاي .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير چرا بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گونه هاي .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير چرا بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي گونه هاي .Stachys lavandulifolia vahl و .Stachys turcomanica Trautva در استان خراسان شمالي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :12

چرای دام یکی از راه های بهره وری از اراضی است و از جمله عوامل محیطی محسوب می شود که اکوسیستم ها و رشد گیاهان را تحت تاثیر قرارداده و سبب تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک در گیاهان می شود. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات چرای دام بر صفات مورفولوژیکی و همچنین میزان قندهای محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی، دو گونه Stachys lavandulifolia و Stachys turcomanica از چراگاه و منطقه قرق شده سیساب واقع در 35 کیلومتری بجنورد در استان خراسان شمالی انتخاب گردید. دو منطقه به لحاظ ویژگی های فیزیکی همچون موقعیت جغرافیایی، میزان بارندگی، ارتفاع و pH خاک یکسان بوده و توسط سیمی فلزی از یکدیگر جدا شده بودند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تنش چرا بر روی تراکم کرک، ویژگی های برگ (طول برگ، عرض در 1.2، 1.3 و 2.3 طول برگ و سطح برگ)، اندازه و شکل دانه گرده اثر معنی داری نداشت در حالی که میزان قندهای محلول و فعالیت ترکیبات آنتی اکسیدانی در منطقه چراگاه افزایش معنی داری یافتند. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر به نظر می رسد افزایش قندهای محلول و ترکیبات آنتی اکسیدانی بدلیل جبران خسارت وارده و بیانگر پلاستیسیتی بالا در این گونه ها است.
كلید واژه: چراگاه، خراسان شمالی، صفات مورفولوژیکی، صفات فیزیولوژیکی، lavandulifolia Stachys، Stachys turcomanica

توضیحات بیشتر