فایل ورد بررسي خصوصيات کيفي هلوي زعفراني (.Prunus persica (L.) Batch) مايه زني شده با قارچ همزيست (Piriformospora indica)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي خصوصيات کيفي هلوي زعفراني (.Prunus persica (L.) Batch) مايه زني شده با قارچ همزيست (Piriformospora indica) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي خصوصيات کيفي هلوي زعفراني (.Prunus persica (L.) Batch) مايه زني شده با قارچ همزيست (Piriformospora indica)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي خصوصيات کيفي هلوي زعفراني (.Prunus persica (L.) Batch) مايه زني شده با قارچ همزيست (Piriformospora indica)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي خصوصيات کيفي هلوي زعفراني (.Prunus persica (L.) Batch) مايه زني شده با قارچ همزيست (Piriformospora indica) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

اغلب قارچ های همزیست از طریق افزایش توان جذب آب و مواد غذایی به رشد بهتر و بیشتر گیاه میزبان کمک می کنند که در این میان قارچ پیریفورموسپرا (Piriformospora indica) دارای قابلیت ویژه ای است. جهت بررسی تاثیر این قارچ بر خصوصیات کیفی میوه هلو، طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با تیمار گیاهان مایه زنی شده به قارچ پیریفورموسپرا و شاهد با 10 تکرار در یکی از باغات شهرستان علی آباد واقع در استان گلستان انجام شد. پس از برداشت، میوه ها جهت مطالعه تغییرات کیفی و تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی از جمله مواد جامد کل، pH، اسید مالیک قند کل، گلوکز، ساکارز، ترکیبات فنل و فلاونوئیدها، به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافتند. نتایج نشان داد که برخی شاخص های کیفی میوه ها در تیمار به طور معنی دار تغییر یافتند. میزان قند کل در میوه درختان آلوده به نسبت شاهد افزایش معنی داری یافت. این امر در مورد ساکارز و گلوکز نیز صادق بود. میزان فنل کل میوه در زمان رسیدن به صورت معنی دار و میزان فلاونوئیدها در مقایسه با شاهد روند افزایشی ولی فاقد معنی نشان دادند.
كلید واژه: فلاونوئید، فنل، قند کل، هلو، Piriformospora indica

توضیحات بیشتر