فایل ورد مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين و شاخص هاي هيجاني نقاشي آدمک در کودکان با و بدون نارسايي توجه- بيش فعالي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين و شاخص هاي هيجاني نقاشي آدمک در کودکان با و بدون نارسايي توجه- بيش فعالي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين و شاخص هاي هيجاني نقاشي آدمک در کودکان با و بدون نارسايي توجه- بيش فعالي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين و شاخص هاي هيجاني نقاشي آدمک در کودکان با و بدون نارسايي توجه- بيش فعالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه شيوه هاي فرزندپروري والدين و شاخص هاي هيجاني نقاشي آدمک در کودکان با و بدون نارسايي توجه- بيش فعالي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :21

هدف این پژوهش مقایسه شاخص های هیجانی نقاشی آدمک گودایناف کودکان با و بدون نارسایی توجه- بیش فعالی و شیوه های فرزندپروری والدین آنان بود. بدین منظور 30 کودک بدون نارسایی توجه- بیش فعالی و 30 کودک با نارسایی توجه- بیش فعالی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه سبک ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (1995) و آزمون نقاشی آدمک گودیناف- هریس (1988) گردآوری شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های t مستقل، مجذور خی دو و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند. نتایج نشان می دهد والدین کودکان دارای نارسایی توجه- بیش فعالی کمتر از والدین کودکان بدون توجه- بیش فعالی از شیوه فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند و بیشتر شیوه ای فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه را به کار می گیرند. از بین شاخص های ترسیمی پرخاشگری، فراوانی شاخص های دست ناقص، سر بزرگ، خطوط شکسته و کل شاخص پرخاشگری واز بین شاخص های ترسیمی اضطراب هم، شاخص های آدمک فاقد تنه و اندام زیرین و زبرین، اعضا به صورت ناقص و چسبیده به بدن در کودکان با نارسایی توجه- بیش فعالی بیشتر از کودکان بدون نارسایی توجه- بیش فعالی است. بین شیوه های فرزندپروری والدین کودکان با و بدون نارسایی توجه- بیش فعالی با شاخص های ترسیمی اضطراب و پرخاشگری رابطه ای مشاهده نشد.
كلید واژه: نارسایی توجه- بیش فعالی، شیوه های فرزندپروری، شاخص های هیجانی، نقاشی آدمک

توضیحات بیشتر