فایل ورد بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس عاطفه مثبت و منفي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس عاطفه مثبت و منفي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس عاطفه مثبت و منفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس عاطفه مثبت و منفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس عاطفه مثبت و منفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :14

با توجه به این موضوع که نتایج معتبر علمی بدون ابزار دقیق اندازه گیری امکان پذیر نیست، پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس عاطفه مثبت و منفی انجام گرفته است.با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 527 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران انتخاب و به مقیاس عاطفه مثبت و منفی پاسخ دادند. این مقیاس شامل 20 گویه است و بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای نمره گذاری شده است. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی روش تحلیل مولفه های اصلی استفاده و دو عامل استخراج شد که عوامل مذکور 43.631 درصد از واریانس کل را پیش بینی می کند. همسانی درونی مقیاس نیز برابر با 0.771 است. دو نوع نرم درصدی و مقوله ای نیز محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مقیاس عاطفه مثبت و منفی دارای روایی و اعتبار قابل قبول بوده و برای استفاده در جامعه ایرانی نیز مناسب
كلید واژه: عاطفه مثبت، عاطفه منفی، تحلیل عاملی، ویژگی های روانسنجی

توضیحات بیشتر