فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :14

این پژوهش با هدف فایل ورد بررسي رابطه کيفيت دلبستگي با سبک هاي فرزندپروري در والدين کودکان عادي و تيزهوش شهرستان رشت انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را والدین کودکان عادی و تیزهوش شهرستان رشت تشکیل می دهند، که 536 والد به عنوان نمونه و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند که به پرسشنامه های سبک های فرزندپروری بامریند و سبک های دلبستگی کولینز پاسخ دهند؛ داده های تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و گرسیون تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که میان کیفیت دلبستگی والدین کودکان عادی و تیزهوش و همچنین سبک های فرزندپروری والدین کودکان عادی و تیزهوش رابطه معناداری وجود دارد، همچنین از کیفیت دلبستگی والدین می توان سبک های فرزندپروری آنها را پیش بینی کرد. ارتباط بین متغیرهای روانشناختی بسیار پیچیده تر از آن است که در وهله نخست تصور می شوند، به این معنا که در ابتدا چنین به نظر می آید که هوش فرزندان ربطی به بین شیوه فرزندپروری و سبک دلبستگی والدین ندارد، اما با اندکی تامل می توان روابط احتمالی را در نظر گرفت و از ارتباطات بسیار پنهان و پیچیده ای که بین متغیرها وجود دارد مدلی طراحی و توصیه کرد.
كلید واژه: کیفیت دلبستگی، فرزندپروری، والدین کودکان عادی و والدین کودکان تیز هوش

توضیحات بیشتر