فایل ورد مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعداز مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعداز مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعداز مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعداز مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي تاثير فعاليت هاي بعداز مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي هوشمند و سنتي شهر قزوين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :21

پژوهش حاضر تاثیر فعالیت های پس از مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های هوشمند و سنتی را بررسی می کند. متغیرهای سن و جنس به عنوان متغیر کنترل و متغیر فعالیت های فوق برنامه، مشاهده تلویزیون، میزان استفاده از اینترنت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه شامل 80 نفر (40 نفر به عنوان گروه آزمایش و 40 نفر به عنوان گروه کنترل) دانش آموز پسر اول دبیرستان مدارس هوشمند و سنتی است. دانش آموزان مدارس هوشمند با اجرای انجام تکالیف به صورت چند رسانه ای به یادگیری درس ریاضیات (1) پرداخته و دانش آموزان گروه سنتی به روال جاری در مدارس به تحصیل خود ادامه دادند. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر وابسته از آزمون میان ترم و برای جمع آوری داده های مربوط به متغیر تعدیل کننده از پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از طرح آزمایشی پس از آزمون یا گروه کنترل و روش تجزیه و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه هوشمند و سنتی، در سطح کمتر از 0.05=a تفاوت معناداری وجود دارد و انجام تکالیف به شیوه چند رسانه ای بر پیشرفت تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان موثر است. به این ترتیب، آموزش الکترونیکی بطور عام انجام تکالیف راتحت تاثیر قرار میدهد و به استفاده از اینترنت به طور خاص، مشاهده تلویزیون را به نفع فعالیت های درسی تغیر خواهد داد.
كلید واژه: تكلیف چند رسانه ای، فعالیت فوق برنامه، مشاهده تلویزیون، میزان استفاده از اینترنت

توضیحات بیشتر