فایل ورد مقايسه مدلهاي تک پارامتري و سه پارامتري تئوري سوال پاسخ در سنجش توانايي دانش آموزان دبيرستان دخترانه توسط ماتريس هاي پيشرونده ريون

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه مدلهاي تک پارامتري و سه پارامتري تئوري سوال پاسخ در سنجش توانايي دانش آموزان دبيرستان دخترانه توسط ماتريس هاي پيشرونده ريون دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه مدلهاي تک پارامتري و سه پارامتري تئوري سوال پاسخ در سنجش توانايي دانش آموزان دبيرستان دخترانه توسط ماتريس هاي پيشرونده ريون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه مدلهاي تک پارامتري و سه پارامتري تئوري سوال پاسخ در سنجش توانايي دانش آموزان دبيرستان دخترانه توسط ماتريس هاي پيشرونده ريون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه مدلهاي تک پارامتري و سه پارامتري تئوري سوال پاسخ در سنجش توانايي دانش آموزان دبيرستان دخترانه توسط ماتريس هاي پيشرونده ريون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :22

پژوهش حاضر به مقایسه تفاوت های بین برآورد پارامتر توانایی آزمودنی و برآورد پارامتر توانایی سوال در مقیاس هوش پیشرونده ریون در دو مدل راش و سه پارامتری بر اساس تئوری سوال پاسخ می پردازد. از میان همه دانش آموزان دختر پایه اول تا سوم دبیرستانهای منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1387-1386 مشغول به تحصیل بوده اند تعداد 498 دانش آموز به شیوه نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون مذکور بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان می دهد ضریب اعتبار آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.839 است. روایی آزمون با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی، تعداد 5 عامل هوش کلی، درک و استعداد ریاضی، حافظه، تجسم فضایی، و سرعت به دست آمده است. از اجرای مدل تک پارامتری و سه پارامتری بر روی آزمون و مقایسه این دو مدل این نتایج حاصل می شود 1) بین برآوردهای توانایی بر اساس دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت معنادار وجود دارد اما بین نمره های توانایی ها در هر دو مدل همبستگی وجود دارد. 2) از روی نمره های خام افراد می توان توانایی آنان را در مدل سه پارامتری پیش بینی کرد. 3) از مقایسه نمره میانگین دو مدل این نتیجه حاصل می شود که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری مقاوم تر است.
كلید واژه: پارامتر، توانایی، اعتبار، روایی، مدل راش، مدل سه پارامتری

توضیحات بیشتر