فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :14

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد رابطه رقابت جويي و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز بودند که تعداد 300 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به پرسشنامه رقابت جویی هومن (1386) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967) پاسخ دادند. با بهره گیری از روش همبستگی و رگرسیون نتایج نشان می دهد بین رقابت جویی و پیشرفت تحصیلی و بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی همینطور بین رقابت جویی و عزت نفس رابطه مثبت معنادار وجود دارد. افزون بر آن نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رقابت جویی و عزت نفس مشترکا 4.14 درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. بنابراین، مدل رگرسیون خطی معنادار و در نتیجه رقابت جویی با ضریب رگرسون 0.327 سهم بیشتری نسبت به عزت نفس با ضریب رگرسون 0.128 بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.
كلید واژه: رقابت جویی، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی

توضیحات بیشتر