فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :20

هدف از این پژوهش، بررسی فایل ورد رابطه کمال گرايي، جهت گزيني هدف و عملکرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي بود. روش پ‍ژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 به تعداد 8000 نفر بود. از میان این تعداد نمونه ای به حجم 110 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی برسو، کمال گرایی تری شورت و جهت گزینی هدف پیشرفت الیوت و مک گریگوری جمع آوری شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان می دهد کمال گرایی، جهت گزینی هدف تسلط و عملکرد تحصیلی پیش بین معنی دار فرسودگی تحصیلی است. عملکرد تحصیلی، جهت گزینی هدف تسلط و کمال گرایی مثبت به طور منفی و معنی دار و کمال گرایی منفی به طور مثبت معنی دار پیش بین فرسودگی تحصیلی است
كلید واژه: کمال گرایی، جهت گزینی هدف، عملکرد تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان

توضیحات بیشتر