فایل ورد تجزيه ترکيبات آلي ميوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش هاي آغشتگي با محلول قليايي و آب بر کاهش ميزان ترکيبات فنلي

لینک دانلود

 فایل ورد تجزيه ترکيبات آلي ميوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش هاي آغشتگي با محلول قليايي و آب بر کاهش ميزان ترکيبات فنلي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تجزيه ترکيبات آلي ميوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش هاي آغشتگي با محلول قليايي و آب بر کاهش ميزان ترکيبات فنلي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تجزيه ترکيبات آلي ميوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش هاي آغشتگي با محلول قليايي و آب بر کاهش ميزان ترکيبات فنلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تجزيه ترکيبات آلي ميوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش هاي آغشتگي با محلول قليايي و آب بر کاهش ميزان ترکيبات فنلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

یکی از مهمترین ترکیبات ضد تغذیه ای در میوه بلوط، ترکیبات فنلی است. روش های مختلفی برای کاهش این ترکیبات از منابع غذایی وجود دارد. در این پژوهش تاثیر روش های آغشتگی با محلول قلیایی هیدروکسید سدیم 0.5 و 1 نرمال و آب در زمان های مختلف صفر (شاهد)، 2، 6، 12 و 24 ساعت بر کاهش میزان ترکیبات فنلی میوه دو گونه بلوط Quercus castaneifolia و Quercus persica و جمع آوری شده به ترتیب از مناطق شمال و غرب کشور و نیز برخی ترکیبات آلی در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه دو گونه مورد بررسی تنها از نظر میزان کربوهیدرات کل، اختلاف معنی داری داشتند. میوه بلوط گونه Q.persica بیشترین کربوهیدرات کل را نسبت به گونه Q.castaneifolia به خود اختصاص داد. دو گونه تحت مطالعه از لحاظ درصد پروتئین خام، درصد چربی خام، درصد ماده خشک، درصد خاکستر و میزان فنل کل اختلاف معنی داری نداشتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که گونه ها، کاربرد تیمارهای مختلف حلال و مدت زمان آغشتگی آن ها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری داشتند. در صورتی که اختلاف معنی داری بین اثر متقابل گونه و حلال، گونه و مدت زمان آغشتگی، حلال و مدت زمان آغشتگی و گونه، حلال و مدت زمان آغشتگی مشاهده نشد. در این مطالعه حلال هیدروکسید سدیم 1 نرمال بیشترین تاثیر را در کاهش ترکیبات فنلی دو گونه داشت. تیمارهای مختلف آغشتگی در زمان در حلال های مورد بررسی به جزء هیدروکسید سدیم 0.5 نرمال در زمان های پایین، سبب کاهش معنی دار میزان فنل کل نمونه ها نسبت به زمان شاهد شدند.
كلید واژه: آغشتگی، ترکیبات فنلی، کربوهیدرات کل، مواد آلی، میوه بلوط، هیدروکسید سدیم

توضیحات بیشتر