فایل ورد بررسي مقايسه اي تغييرات سطح برگ و برخي فاکتورهاي بيوشيميايي برگ دو گياه درختي کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنايع فولاد اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي تغييرات سطح برگ و برخي فاکتورهاي بيوشيميايي برگ دو گياه درختي کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنايع فولاد اهواز دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي تغييرات سطح برگ و برخي فاکتورهاي بيوشيميايي برگ دو گياه درختي کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنايع فولاد اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي تغييرات سطح برگ و برخي فاکتورهاي بيوشيميايي برگ دو گياه درختي کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنايع فولاد اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي تغييرات سطح برگ و برخي فاکتورهاي بيوشيميايي برگ دو گياه درختي کنوکارپوس (.Conocarpus erectus L) و جمبو (.Syzygium cumini (L.) Skeels) در اطراف منطقه آلوده صنايع فولاد اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :16

وجود کارخانجات صنعتی در کنار شهرها یکی از معضلات آلودگی در این شهرهاست. شناخت و استفاده از گیاهان مقاوم در فضای سبز کمک شایانی به تصفیه هوای این مناطق می کند. در تحقیق حاضر اثر آلودگی هوای منطقه صنعتی صنایع فولاد اهواز به عنوان منطقه آلوده بر روی برخی از فاکتورهای مقاومتی نسبت به تنش در دو گونه درختی غالب کنوکارپوس و جمبو مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه های گیاهی مشابه برداشت شده از منطقه پاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هردو گیاه سطح برگی در منطقه آلوده نسبت به پاک کاهش در حالیکه میزان قندهای محلول در شرایط آلوده افزایش معنی داری یافت. در گیاه جمبو میزان پرولین تحت تاثیر آلودگی هوا به طور معنی داری افزایش یافت. از طرف دیگر در گیاه جمبو میزان اسیدآسکوربیک، مآلون دی آلدئید برگ و شاخص مقاومت به آلودگی هوا کاهش ولی در گیاه کنوکارپوس تنها میزان مآلون دی آلدئید برگ بطور معنی داری افزایش یافت در حالی که آلودگی تاثیر معنی داری بر سایر پارامترها در این گیاه نداشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر دو گیاه در محدوده گیاهان حساس قرار داشته ولی گیاه کنوکارپوس نسبت به جمبو مقاومت بیشتری نسبت به آلودگی هوا در منطقه مورد مطالعه نشان داد.
كلید واژه: آلودگی هوا، صنایع فولاد اهواز، مقاومت، Conocarpus erectus، Syzygium cumini

توضیحات بیشتر