فایل ورد الگوي روابط بين قابليت يادگيري سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد الگوي روابط بين قابليت يادگيري سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوي روابط بين قابليت يادگيري سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوي روابط بين قابليت يادگيري سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوي روابط بين قابليت يادگيري سازماني و هوش سازماني با رفتار شهروندي سازماني کارکنان دانشگاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : رهيافتي نو در مديريت آموزشي

تعداد صفحات :21

این پژوهش به بررسی «الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)» پرداخته است. روش پژوهش همبستگی علی مدل معادلات ساختاری است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به تعداد 321 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (1970) تعداد 176 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه های قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)، هوش سازمانی آلبرخت (2003) و رفتار شهروندی سازمانی کرنودل (2007) بودند. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی و هم چنین بین هوش سازمانی و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که قابلیت یادگیری سازمانی بر هوش سازمانی اثر مستقیم و بر رفتار شهروندی سازمانی اثر غیر مستقیم داشته است.
كلید واژه: یادگیری سازمانی، هوش سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان دانشگاه

توضیحات بیشتر