فایل ورد بررسي مواد موثره اسانس در سرشاخه هاي گلدار و عملکرد آنتي اکسيداني گياه دارويي پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرايط طبيعي و زراعي در دو مرحله رويشي و زايشي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مواد موثره اسانس در سرشاخه هاي گلدار و عملکرد آنتي اکسيداني گياه دارويي پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرايط طبيعي و زراعي در دو مرحله رويشي و زايشي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مواد موثره اسانس در سرشاخه هاي گلدار و عملکرد آنتي اکسيداني گياه دارويي پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرايط طبيعي و زراعي در دو مرحله رويشي و زايشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مواد موثره اسانس در سرشاخه هاي گلدار و عملکرد آنتي اکسيداني گياه دارويي پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرايط طبيعي و زراعي در دو مرحله رويشي و زايشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مواد موثره اسانس در سرشاخه هاي گلدار و عملکرد آنتي اکسيداني گياه دارويي پونه .Mentha longifolia (L.) Huds در شرايط طبيعي و زراعي در دو مرحله رويشي و زايشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :13

این تحقیق با هدف شناخت تغییرات میزان مواد موثره اسانس و نیز عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سر شاخه های گیاه پونه (Mentha longifolia) در دو مرحله رویشی و زایشی تحت شرایط زراعی (استفاده از کود حیوانی و نیز عدم استفاده از آن) و مقایسه آن با رویشگاه طبیعی صورت گرفت. بدین منظور سر شاخه های گیاه در دو مرحله رویش و زایشی از رویشگاه طبیعی آن واقع در منطقه عباس آباد استان گلستان و همچنین از گیاهان کشت شده در مزرعه دارای کودحیوانی گاوی و بدون کود جمع آوری گردید. نتایج تجزیه اسانس نشان داد که در مزرعه حاوی کود ترکیب سیرینگل و در رویشگاه طبیعت ترکیب آزولن از بالاترین میزان برخوردار بودند. همچنین عملکرد آنتی اکسیدانی با سه روش ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، میزان مهار رادیکال های آزاد و سنجش قدرت احیاء کنندگی ارزیابی گردید. در رابطه با ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و سنجش قدرت احیا کنندگی، گیاه خودرو در شرایط طبیعی از بیشترین میزان عملکرد آنتی اکسیدانی در فاز زایشی نسبت به شرایط زراعی (دارای کود و بدون کود) برخوردار بود. در رابطه با میزان مهار رادیکال های آزاد و نیز قدرت احیاءکنندگی نیز بیشترین میزان در فاز رویشی و زایشی در تیمار بدون کود مشاهده شد.
كلید واژه: آنتی اکسیدان، اسانس، پونه کوهی، سنجش قدرت احیا کنندگی، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، میزان مهار رادیکال های آزاد

توضیحات بیشتر