فایل ورد اثر کاربرد اوره و اسيد بريک، بر غلظت عناصر غذايي برگ، درصد روغن و عملکرد ميوه زيتون

لینک دانلود

 فایل ورد اثر کاربرد اوره و اسيد بريک، بر غلظت عناصر غذايي برگ، درصد روغن و عملکرد ميوه زيتون دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کاربرد اوره و اسيد بريک، بر غلظت عناصر غذايي برگ، درصد روغن و عملکرد ميوه زيتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کاربرد اوره و اسيد بريک، بر غلظت عناصر غذايي برگ، درصد روغن و عملکرد ميوه زيتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کاربرد اوره و اسيد بريک، بر غلظت عناصر غذايي برگ، درصد روغن و عملکرد ميوه زيتون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :10

زیتون یکی از مهمترین محصولات باغی در گلستان است که نقش مهمی را در اقتصاد این استان ایفا می کند. برای بدست آوردن حداکثر بهره وری کمی و کیفی این محصول، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار در 3 تکرار در سال 89 در یکی از باغات شهرستان گرگان انجام شد. در این آزمایش سه سطح اسید بریک (0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) وسه سطح از اوره (0، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) به شکل محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که محلول پاشی ترکیب اوره و اسید بریک سبب افزایش معنی داری در سطح احتمال 1 درصد در وزن و تعداد میوه ها شد. همچنین تعداد میوه در تیمار اسید بریک (100 میلی گرم در لیتر) و اوره (500 میلی گرم در لیتر) بیشترین میزان را داشت که نسبت به شاهد دارای اختلاف معنی داری بود. همچنین محلول پاشی با اسید بریک و اوره، میزان عناصر بر و نیتروژن را در برگ به طور معنی داری افزایش داد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تیمار های اسید بریک (100 میلی گرم در لیتر) و اوره (500 میلی گرم در لیتر) موجب بیشترین درصد روغن در زیتون شد.
كلید واژه: اوره، اسید بریک، تعداد میوه، روغن، زیتون

توضیحات بیشتر