فایل ورد ارزيابي فيتوشيميايي عصاره گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي فيتوشيميايي عصاره گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي فيتوشيميايي عصاره گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي فيتوشيميايي عصاره گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي فيتوشيميايي عصاره گياه دارويي گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رويشي ارسباران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كاربرد شيمي در محيط زيست

تعداد صفحات :8

به منظور بررسی خواص فیتوشیمیایی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک حاجیلر چای، کلیبر چای و مردان قم و با سه منطقه و هر منطقه با سه تکرار در منطقه رویشی ارسباران در سال زراعی 1392 انجام شد که مرتفع ترین منطقه حاجیلر چای و کلیبر چای و کم ترین ارتفاع را مردان قم داشت. خواص فیتوشیمیایی این گیاه شامل کلروژنیک اسید و کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید با استفاده از دستگاه HPLS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر حوضه آبریز بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر منطقه بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح یک درصد معنی دار بود. بیش ترین مقدار کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید مربوط به حوزه کلیبر چای و کم ترین مقدار مربوط به حاجیلر چای بود.
كلید واژه: گزنه، فیتوشیمیایی، کلروژنیک اسید، کافومالیک اسید

توضیحات بیشتر