فایل ورد بهره وري بهينه از سامانه تلفيقي آبخوان - سد: رويکرد برنامه ريزي ژنتيک

لینک دانلود

 فایل ورد بهره وري بهينه از سامانه تلفيقي آبخوان - سد: رويکرد برنامه ريزي ژنتيک دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهره وري بهينه از سامانه تلفيقي آبخوان - سد: رويکرد برنامه ريزي ژنتيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهره وري بهينه از سامانه تلفيقي آبخوان - سد: رويکرد برنامه ريزي ژنتيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهره وري بهينه از سامانه تلفيقي آبخوان - سد: رويکرد برنامه ريزي ژنتيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :20

در سال های اخیر، به علت رشد صعودی تقاضای آب، استفاده بیش از پیش از منابع محدود آب، اعم از سطحی و زیرزمینی، و در برخی مناطق استفاده توامان از این منابع، افزایش یافته است. همزمان با این رشد استفاده، شبیه سازی بهره برداری، شامل شبیه سازی و بهینه سازی، بخصوص در نحوه برخورد با آب زیرزمینی، توسعه یافته است. قواعد بهره برداری یکی از ابزارهای مناسب در برنامه ریزی منابع آب می باشند که با استفاده از مقادیر متغیرهای حالت متفاوت، در گذشته و حال سامانه، نحوه و مقدار برداشت از منابع مختلف را در زمان حاضر براورد می کنند. در این تحقیق، نحوه بهره برداری زمان واقعی از منابع متفاوت و تخصیص آب به نیازهای مختلف سامانه آبخوان - سد در محدوده کرج مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، کارآیی الگوریتم ژنتیک (GA) در استخراج قاعده بهره برداری خطی و برنامه ریزی ژنتیک با موقعیت ثابت ژن (FLGGP) در یافتن روابط ریاضی بدون قالب از پیش تعیین شده خطی یا غیرخطی، با هدف کمینه سازی مجموع مربعات انحرافات مقادیر بهنجار شده تخصیص از نیاز، مقایسه شده اند. نتایج حاکی از آن هستند که تابع هدف حاصل از FLGGP، 32.58 درصد کمتر (بهتر) از مقدار مشابه حاصل از GA می باشد. به این ترتیب، کارآیی و انعطاف پذیری FLGGP، به علت استفاده از توابع و متغیرهای مختلف در جستجوی فضای تصمیم برای سامانه تلفیقی، بیشتر از GA است.
كلید واژه: الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی ژنتیک با موقعیت ثابت ژن، سامانه تلفیقی

توضیحات بیشتر