فایل ورد براورد نسبت جذبي سديم (SAR) در آبهاي زيرزميني با استفاده از وايازي خطي چند متغيره شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي دشت بجستان)

لینک دانلود

 فایل ورد براورد نسبت جذبي سديم (SAR) در آبهاي زيرزميني با استفاده از وايازي خطي چند متغيره شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي دشت بجستان) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد براورد نسبت جذبي سديم (SAR) در آبهاي زيرزميني با استفاده از وايازي خطي چند متغيره شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي دشت بجستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد براورد نسبت جذبي سديم (SAR) در آبهاي زيرزميني با استفاده از وايازي خطي چند متغيره شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي دشت بجستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد براورد نسبت جذبي سديم (SAR) در آبهاي زيرزميني با استفاده از وايازي خطي چند متغيره شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي دشت بجستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :17

با توجه به نقش نسبت جذبی سدیم (SAR) در مدیریت و پایداری خاک، برآورد این فراسنج در آبهای زیرزمینی استفاده شده در اراضی کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، مقایسه عملکرد و کارایی دو شبیه وایازی خطی چند متغیره، و شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی و براورد نسبت جذبی سدیم در آبهای زیرزمینی دشت بجستان می باشد. جهت انجام پیش بینی نسبت جذبی سدیم به عنوان متغیر وابسته، و فراسنج های طول و عرض جغرافیایی، هدایت الکتریکی، میزان کل عناصر محلول و مقادیر pH به عنوان متغیر مستقل به کار گرفته شدند. سپس شبیه وایازی خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی بین این فراسنج ها و نسبت جذبی سدیم برقرار گردید. در نهایت، کارایی این شبیه ها با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روش های وایازی خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب می توانند23.9 و 80 درصد از تغییرات نسبت جذب سدیم را در منطقه مورد مطالعه توجیه کنند. نتایج تحلیل حساسیت شبیه شبکه عصبی مصنوعی نشان دادند که فراسنج pH تاثیر بیش تری در دقت برآورد نسبت جذب سدیم در منطقه دارد.
كلید واژه: بجستان، نسبت جذب سدیم، وایازی خطی، شبکه عصبی مصنوعی

توضیحات بیشتر