فایل ورد بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر حلال دوتره و دماي آناليز بر نظم فضايي پلي آلفا متيل استايرن بوسيله طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كاربرد شيمي در محيط زيست

تعداد صفحات :13

در این پژوهش بررسی نظم فضایی و ریز ساختار پلی آلفا متیل استایرن با در نظر گرفتن شکافت کربن های گروه چهارم آلیفاتیک، چهارم آروماتیک و متیلن به وسیله روش های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته کربن (13CNMR) در حلال های کلروفرم و تتراهیدروفوران دوتره مطالعه شده است. پلیمر شدن پلی آلفا متیل استایرن توسط روشن وری انجام شد. گمارش تمام توالی های فضایی پیک های کربن نوع چهارم آلیفاتیک، کربن نوع چهارم آروماتیک شکل توالی های پنج تایی و کربن متیلن به شکل توالی های شش تایی به وسیله NMR حالت مایع در حلال کلروفرم دوتره انجام شد. هم چنین افزایش دمای طیف گیری NMR اثرات مشهودی بر روی شکافتگی پیک ها می گذارد. مدل های آماری برنولی و مارکوف مرتبه اول برای نمونه سنتز شده محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شد. مقدار احتمال وجود توالی مزو برای پلیمر سنتز شده 0.234 محاسبه شد. مقایسه نتایج تجربی با مدل های آماری برنولی و مارکوف مرتبه اول نشان می دهد که نتایج تجربی با مدل برنولی مطابقت بیش تری دارند. در نهایت نشان داده شده است که حلال دوتره متفاوت روی تفکیک و شکافتگی سکانس های سندیو تاکتیک و ایزوتاکتیک اثر می گذارد.
كلید واژه: پلی آلفا متیل استایرن، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته، نظم فضایی، پلیمریزاسیون نوری، ریز ساختار

توضیحات بیشتر