فایل ورد الگوي جريان و استهلاک کارمايه در سرريزهاي پلکاني با ارتفاع پله غيريکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX

لینک دانلود

 فایل ورد الگوي جريان و استهلاک کارمايه در سرريزهاي پلکاني با ارتفاع پله غيريکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد الگوي جريان و استهلاک کارمايه در سرريزهاي پلکاني با ارتفاع پله غيريکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد الگوي جريان و استهلاک کارمايه در سرريزهاي پلکاني با ارتفاع پله غيريکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد الگوي جريان و استهلاک کارمايه در سرريزهاي پلکاني با ارتفاع پله غيريکنواخت با کاربرد نرم افزار ANSYS CFX :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :21

استفاده از سرریزهای پلکانی، به علت هزینه ساخت پایین و بازدهی بالای آن، بطور فزاینده ای رو به افزایش است. از این رو، مطالعات نیز در این زمینه با رشد و توجه زیادی از سوی مهندسین سدساز همراه بوده، ولی اغلب این مطالعات در زمینه سرریزهای پلکانی با ارتفاع پله یکنواخت می باشند، در حالی که ارتفاع پله غیریکنواخت نیز می تواند در بعضی حالات به عنوان یک گزینه مطرح گردد. در این تحقیق یک نمونه فیزیکی از سد هرات برای سرریز پلکانی با ارتفاع 1.3 متر و شیب 19.2 درجه برای صحت سنجی شبیه عددی استفاده شد، سپس سه نوع پیکربندی پلکانی با استفاده از پویایی سیال محاسباتی در قالب نرم افزار ANSYS CFX برای محدوده جریان 1.54£dc/h£16.15مورد آزمایش قرار گرفتند. شبیه سازی جریان دو حالتی آب و هوا برای هر یک از پیکربندیها و تمامی محدوده بده ها صورت پذیرفت و نتایج در زمینه های الگوی جریان، استهلاک کارمایه و نقطه شروع هوادهی جریان مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان از تفاوت حداقلی استهلاک کارمایه در محدوده رژیم جریان ریزشی و تفاوت حداکثری در رژیم لغزشی را داشتند.
كلید واژه: سرریز پلکانی، پویایی سیال محاسباتی، نرم افزار ANSYS CFX، استهلاک کارمایه

توضیحات بیشتر