فایل ورد ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي نشانگر مولکولي SU20 در تفکيک ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم ايراني لوبيا نسبت به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli عامل پژمردگي (زردي) فوزاريومي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :13

پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عامل Fusarium oxysporum f.sp.phaseoli یک بیماری مهم است و می ‌تواند خسارت شدیدی را به محصول لوبیا درسراسر جهان وارد نماید و باعث کاهش عملکرد شود. روشهای زراعی برای کنترل بیماری به طور کامل موثر نیست، بنابراین ارقام با مقاومت ژنتیکی برای مبارزه با این بیماری توصیه میگردد. به منظور شناسایی ارقام مقاوم آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار (شامل ژنوتیپ های مختلف لوبیا) با روش مایه زنی بوته به صورت قرار دادن ریشه آن در سوسپانسیون اسپور بیمارگر انجام شد. بوته‌ ها تا چهار هفته پس از مایه ‌زنی در شرایط گلخانه با دمای 30-25 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شدت علائم بیماری روی بوته ها با استفاده از مقیاس و دادن نمره از 1 تا 9 برای ارزیابی فنوتیپی مقاومت، اندازهگیری شد. براین اساس به ترتیب ژنوتیپهای ناز، صیاد، WA و صدری مقاوم، جگری، اختر و E9 نیمه حساس و خمین، کپسولی، ایج، شکوفا و تلاش حساس شناخته شدند سپس واکنش ژنوتیپ ها به قارچ با استفاده از نشانگر اختصاصی Sequence Characterized Amplified Region (SCAR) ارزیابی گردید. بر این اساس ژنوتیپ‌های اختر، ناز، صدری، صیاد، E9 و WA با جفت آغازگر SU20 تکثیر و در الکتروفورز ایجاد باند 750 جفت بازی کردند بنابراین دارای ژن مقاوم A55 میباشند اما ژنوتیپ های تلاش، شکوفا، جگری، ایج، خمین و کپسولی با جفت آغازگر اختصاصی SU20 تولید باند نکردند.
كلید واژه: پژمردگی فوزاریومی، لوبیا، مقاومت، نشانگر مولکولی SCAR

توضیحات بیشتر