فایل ورد مطالعه کمپلکس فلزات تاليم و پتاسيم با ترکيب آلي متوترکسات با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي UV, FT-IR

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه کمپلکس فلزات تاليم و پتاسيم با ترکيب آلي متوترکسات با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي UV, FT-IR دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه کمپلکس فلزات تاليم و پتاسيم با ترکيب آلي متوترکسات با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي UV, FT-IR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه کمپلکس فلزات تاليم و پتاسيم با ترکيب آلي متوترکسات با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي UV, FT-IR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه کمپلکس فلزات تاليم و پتاسيم با ترکيب آلي متوترکسات با استفاده از روش هاي آزمايشگاهي UV, FT-IR :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كاربرد شيمي در محيط زيست

تعداد صفحات :10

در این تحقیق برهم کنش های یون های فلزی (Tl+-K+) با متوتروکسات مورد بررسی قرار گرفته است. از طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR) برای تعیین محل های اتصال فلز به لیگاندها و از طیف سنجی UV برای تعیین مقدار ثابت پیوند استفاده شده است. مقدار ثابت پیوند K، برای کمپلکس های یاد شده که نشان دهنده توانایی پیوند بین فلز و لیگاند می باشد، به ترتیب برابر است با:K (MTX-K) =2.54 × 104 M-1 و K (MTX - Tl) = 1.95 × 105 M-1با استفاده از طیف سنجی FT-IR مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون های تالیوم با متوتروکسات موقعیت های 9O و 33N می باشد. همچنین مشخص گردید که محل مناسب برای اتصال یون های پتاسیم با متوتروکسات موقعیت 10N می باشد و درموقعیت 18O برهم کنش غیرمستقیم وجود دارد.
كلید واژه: FT-IR، متوتروکسات، لیگاند، طیف سنجی UV

توضیحات بیشتر