فایل ورد اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: آزمون وجود منحني آرمي با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم

لینک دانلود

 فایل ورد اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: آزمون وجود منحني آرمي با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: آزمون وجود منحني آرمي با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: آزمون وجود منحني آرمي با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: آزمون وجود منحني آرمي با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :26

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. به این منظور از داده های فصلی دوره زمانی (1387-1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 14.29 تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 14.29 می باشد) تاثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. به عبارت دیگر، علیرغم تایید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تایید نمی کند.
كلید واژه: رشد اقتصادی، اندازه دولت، مخارج مصرفی، مدل غیرخطی، STR مدل، آرمی

توضیحات بیشتر