فایل ورد بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پايين دست پرتاب کننده جامي شکل

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پايين دست پرتاب کننده جامي شکل دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پايين دست پرتاب کننده جامي شکل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پايين دست پرتاب کننده جامي شکل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي آزمايشگاهي آبشستگي پايين دست پرتاب کننده جامي شکل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی تاثیر تغییرات دبی واحد عرض و عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی آزمایش هایی در مرکز تحقیقات آب، برای پنج دبی و چهار عمق پایاب مختلف انجام شده است. در این آزمایش ها از مدل هیدرولیکی سیستم تخلیه سیلاب سد آزاد کمک گرفته شده است. بعد از اتمام هر آزمایش ابعاد حفره آبشستگی از قبیل حداکثر عمق آبشستگی، فاصله محل وقوع حداکثر عمق آبشستگی از محل جام، بیش ترین طول حفره آبشستگی و بیش ترین عرض حفره اندازه گیری گردید. با استفاده از رگرسیون های چند متغیره غیر خطی روابط مناسبی برای پارامترهای حفره آبشستگی بدست آمد. برای بررسی توانمندی مدل های بدست آمده در این پژوهش، مجموعه ای از داده های محققان دیگر نیز جمع آوری و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج حاکی از توانایی نسبی مدل های ارائه شده در این پژوهش می باشد. عرض حفره و موقعیت طولی بیش ترین عمق با استفاده از روابط توسعه داده شده در این پژوهش به خوبی پیشگویی شدند. بیش ترین عمق پیشگویی شده توسط رابطه رگرسیونی با روابط مشهور عمق آبشستگی مقایسه شد و عملکرد ضعیف تری را نشان داد. بهترین پیشگویی برای تخمین آبشستگی توسط مدل مارتینز B ارائه شد.
كلید واژه: جت پرتابی، مدل هیدرولیکی، آبشستگی، رگرسیون غیر خطی

توضیحات بیشتر