فایل ورد پيامد سياست هاي افزايش قيمت آب و کاهش آب آبياري در استان فارس (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت تصحيح شده)

لینک دانلود

 فایل ورد پيامد سياست هاي افزايش قيمت آب و کاهش آب آبياري در استان فارس (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت تصحيح شده) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيامد سياست هاي افزايش قيمت آب و کاهش آب آبياري در استان فارس (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت تصحيح شده)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيامد سياست هاي افزايش قيمت آب و کاهش آب آبياري در استان فارس (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت تصحيح شده)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيامد سياست هاي افزايش قيمت آب و کاهش آب آبياري در استان فارس (رهيافت برنامه ريزي رياضي مثبت تصحيح شده) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :18

کمبود آب یک مشکل جهانی رو به تزاید است و افزایش جمعیت، بهبود سطح زندگی و تقاضای درحال افزایش برای کیفیت محیط زیست، دولت ها را برانگیخته تا برای مدیریت بهتر منابع آب موجود، راه کارهای بهتری را ارائه نمایند. افزون بر آن، علائق سیاسی در حال رشدی برای کاهش آب مورد استفاده در بخش کشاورزی وجود دارد که منافع محیطی کافی و افزایش رفاه دیگر مصرف کنندگان آب را به دنبال دارد. این موضوع، موجب افزایش بیشتر تجزیه تحلیل های اقتصادی، برای بررسی رفتار کشاورزان با استفاده از روشهای برنامه ریزی ریاضی، به خصوص برنامه ریاضی مثبت را در پی داشته است. در مطالعه حاضر، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده، که برای روشهای کم آبیاری که در دوره مرجع مشاهده نشده کاربرد دارد، استفاده شد. این مطالعه در شهرستان مرودشت که با کمبود آب و کاهش سطح سفره های آب زیر زمینی مواجه است، در سال 91 انجام شد. سیاستهای اعمال شده شامل افزایش 5، 10، 15، 20 و 30 درصدی در قیمت آب آبیاری و کاهش 5، 10، 15 و 25 درصدی در مقدار آب آبیاری دردسترس بود. نتایج نشان دادند که، افزایش هزینه آبیاری و کاهش آب دردسترس، در پذیرش کم آبیاری موثر است. افزون بر آن، تاثیر سیاست کاهش آب در دسترس نسبت به سیاستهای افزایش قیمت، بر تغییر الگوی کشت بیشتر بود. لذا توصیه می شود که از سیاستهای کاهش آب در دسترس استفاده شود.
كلید واژه: برنامه ریزی ریاضی مثبت، کم آبیاری، کاهش آب در دسترس، سیاست

توضیحات بیشتر