فایل ورد بررسي تغييرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گياه دارويي Calendula officinalis L تحت تاثير کودهاي شيميايي و بيولوژيک

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تغييرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گياه دارويي Calendula officinalis L تحت تاثير کودهاي شيميايي و بيولوژيک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تغييرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گياه دارويي Calendula officinalis L تحت تاثير کودهاي شيميايي و بيولوژيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تغييرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گياه دارويي Calendula officinalis L تحت تاثير کودهاي شيميايي و بيولوژيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تغييرات درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره در گياه دارويي Calendula officinalis L تحت تاثير کودهاي شيميايي و بيولوژيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كاربرد شيمي در محيط زيست

تعداد صفحات :8

با توجه به اهمیت گیاهان دارویی و عدم وجود مطالعات کافی در رابطه با ارزیابی منابع مختلف کودی بر روی گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در اراضی شهرستان مشگین شهر، از توابع استان اردبیل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: ورمی کمپوست 3 تن در هکتار، نیتروکسین 3 لیتر در هکتار، کود فسفات 10 لیتر در هکتار، ترکیب کود ورمی کمپوست 1.5 تن در هکتار به همراه فسفات 5 لیتر در هکتار، ترکیب نیتروکسین 2 لیتر در هکتار، تیمار فسفات 3 لیتر در هکتار و شاهد (عدم مصرف کود). صفات اندازه گیری شده شامل درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد عصاره بود. گیاهان تحت تیمار کود ورمی کمپوست بیشترین عملکرد کل (6033 کیلوگرم در هکتار) را داشتند. بیشترین درصد اسانس در تیمار با ترکیب نیتروکسین - فسفات بدست آمد، بیشترین عملکرد اسانس نیز در ترکیب تیماری نیتروکسین - فسفات و تیمار ورمی کمپوست مشاهده گردید. شاخص برداشت و درصد عصاره تحت تاثیر تیمارهای مورد استفاده قرار نگرفتند. نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نیز نشان داد که درصد اسانس با درصد عصاره در سطح احتمال 1 درصد همبستگی مثبت معنی داری داشتند. در نهایت نتایج حاکی از اثر مثبت کودهای آلی و بیولوژیک بر اکثر صفات مورد مطالعه نسبت به شاهد بودند.
كلید واژه: گیاهان دارویی، ورمی کمپوست، درصد اسانس، عملکرد اسانس

توضیحات بیشتر