فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري استان يزد در برابر خشکسالي با استفاده از شاخص بارش معيار و روش هاي زمين آماري

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري استان يزد در برابر خشکسالي با استفاده از شاخص بارش معيار و روش هاي زمين آماري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري استان يزد در برابر خشکسالي با استفاده از شاخص بارش معيار و روش هاي زمين آماري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري استان يزد در برابر خشکسالي با استفاده از شاخص بارش معيار و روش هاي زمين آماري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي آسيب پذيري استان يزد در برابر خشکسالي با استفاده از شاخص بارش معيار و روش هاي زمين آماري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :16

شاخص بارش معیار، شاخصی است که به طور وسیعی در مناطق مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص، عمدتا با استفاده از مقیاس های زمانی 3، 6، 9، 12، 18، 24 و 48 ماهه به ارزیابی وضعیت خشکسالی می پردازد. با توجه به تشخیص مقیاس زمانی 12 ماهه از این شاخص، به عنوان شاخص خشکسالی مناسب استان یزد در مطالعات گذشته، در این تحقیق صرفا از مقیاس زمانی 12ماهه شاخص بارش معیار برای ارزیابی وضعیت خشکسالی در استان یزد استفاده شده است. شاخص خشکسالی SPI 12 برای طول دوره آماری 30 ساله در 28 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک استان یزد محاسبه شده است. برای بررسی توزیع مکانی شاخص بارش معیار 12 ماهه در استان یزد، از روش های زمین آماری معکوس فاصله، کریجینگ ساده و کریجینگ معمولی استفاده شده و این روش ها با استفاده از روش صحت سنجی متقاطع ارزیابی شده اند. نتایج نشان دادند که، برای رسم نقشه توزیع مکانی SPI 12 در سال های 79-1378، 78-1377 و 77-1376 به ترتیب شبیه های واریوگرام گوسی، گوسی و کروی روش درون یابی کریجینگ معمولی کم خطاترین شبیه ها هستند. با توجه به نقشه های پهنه بندی شدت خشکسالی، در کمترین بارش سالانه دهه 70 (سال آبی 79-1378)، بیش از 98 درصد سطح استان در وضعیت خشکسالی و در بیشترین بارش سالانه دهه 70 (سال آبی 78-1377)، بیش از 99 درصد سطح استان در وضعیت ترسالی قرار گرفته است. هم چنین در بارش سالانه متوسط (سال آبی 77-1376)، شهرهای یزد، تفت، مهریز، بافق، نایبندان و خرانق در وضعیت خشکسالی قرار دارند و به عنوان مناطق آسیب پذیر استان در برابر خشکسالی شناخته می شوند.
كلید واژه: پایش خشکسالی، پهنه بندی شدت خشکسالی، شاخص بارش معیار 12 ماهه (SPI 12)، کریجینگ ساده، کریجینگ معمولی

توضیحات بیشتر