فایل ورد بررسي شکل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شکل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شکل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شکل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شکل زيستي و رويشي گياهان رطوبت دوست، پايابي و آبزي حقيقي، در شرق و غرب استان مازندران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

گیاهان آبزی به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرات مثبت و منفی زیادی برای انسان و سایر موجودات زنده داشته. آنها نه تنها، فرآیندهای اکولو‍ژ‍یکی محیط آبی را تحت تاثیر قرار می دهند، بلکه آشیان اکولوژیکی را برای سایر گروههای تاکسونومیکی مثل باکتریها، اپی فیتها و غیره فراهم می سازند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، بررسی طیف زیستی و ارائه یک دسته بندی کلی برای این گروه از گیاهان می باشد. بنابراین، جمع آوری گیاهان در ایستگاههای نمونه برداری مختلف مانند مزارع برنج، آب بندها و ... در فصول مختلف صورت گرفت و بعد از شناسایی دقیق، گیاهان جمع آوری شده بر اساس رویشگاه و نیاز آبی، به سه گروه گیاهان رطوبت دوست، پایابی و آبزی حقیقی تقسیم بندی شدند. از مجموع 135 گونه جمع آوری شده، 83 گونه رطوبت دوست، 23 گونه پایابی و 29 گونه آبزی حقیقی بودند. در گروه گیاهان رطوبت دوست و پایابی، تروفیت 33.96 درصد، هلوفیت 21.69 درصد، همی کریپتوفیت 20.75 درصد، ژئوفیت 16.03 درصد، فانروفیت 7.54 درصد از شکلهای زیستی را به خود اختصاص داده اند. لمنید 17.24 درصد، ماگنوپوتامید 13.8 درصد، ماگنونیمفائید، نیمفائید، میریوفیلید، الودئید، باتراکید و پرووپوتامید هر کدام به تنهایی 6.9 درصد، پپلید، سراتوفیلید، کارید، هیدروکارید، پروونیمفائید، ریکسیلید، سالوینید و ماگنوزوسترید هر کدام به تنهایی 3.45 درصد از شکل رویشی در گروه گیاهان آبزی حقیقی را به خود اختصاص داده اند.
كلید واژه: گیاهان آبزی حقیقی، شکل رویشی، شکل زیستی

توضیحات بیشتر