فایل ورد بررسي اثر ارتفاع از سطح دريا بر رويش قطري بلوط وي ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر ارتفاع از سطح دريا بر رويش قطري بلوط وي ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ارتفاع از سطح دريا بر رويش قطري بلوط وي ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ارتفاع از سطح دريا بر رويش قطري بلوط وي ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ارتفاع از سطح دريا بر رويش قطري بلوط وي ول (Quercus libani Oliv) در استان کردستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی مناسب ترین دامنه ارتفاعی برای جنگل کاری گونه مهم و نادر بلوط وی ول (Quercus libani Oliv) در اراضی جنگلی استان کردستان و همچنین مطالعه گاه شناسی این گونه، سه رویشگاه در سه طبقه ارتفاعی مختلف در شهرستان مریوان انتخاب شدند. پس از انتخاب مناطق مورد مطالعه، 12 دیسک از درختان قطع شده در هر طبقه ارتفاعی ( شامل: 1600-1400، 1800-1600، 2000-1800 متری از سطح دریا)، در جنگل های شهرستان مریوان برداشت شد. نمونه ها به روش آماری کاملا تصادفی از کنده درختان انتخاب و رویش قطری نمونه ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که رویش قطری درختان در سه دامنه ارتفاعی مورد مطالعه، در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری دارند. میانگین رویش قطری سالیانه در طبقه اول حدود 2.2 میلی متر، در طبقه دوم 2.6 میلی متر و در طبقه سوم 1.8 میلی متر بدست آمد. آزمون مقایسه میانگین ها به روش توکی نشان داد که طبقه ارتفاعی دوم وضعیت مناسبی از لحاظ رویش نسبت به دو رویشگاه دیگر دارد که این موضوع نشان دهنده شرایط رویشگاهی مناسب در این طبقه ارتفاعی برای این گونه است. بررسی های بیشتر نشان داد که در 17 سال گذشته در سه رویشگاه مورد مطالعه، بین میزان رویش قطری و میزان بارندگی با توجه به رابطه رگرسیونی خطی، همبستگی بالایی وجود دارد.
كلید واژه: ارتفاع از سطح دریا، استان کردستان، بلوط وی ول، رویش دوایر سالیانه، گاه شناسی درختی

توضیحات بیشتر