فایل ورد بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچه اي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تراوايي در شرايط تغيير شکل مقطع و شيب در آبياري جويچه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :14

تراوایی یکی از فراسنجهای موثر در آبیاری سطحی است که لزوم اندازه گیری آن کاملا مشهود است. عوامل بیشماری از جمله شیب، بده، سطح مقطع و ضریب زبری مانینگ بر تراوایی موثر است. در این تحقیق از معادله کوستیاکف-لوئیز برای تراوایی، و از روش دو نقطه ای برای اندازه گیری سرعت تراوایی پذیری خاک استفاده شده است. این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام گرفته و شامل سه تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شده است. تغییرات شیب و شکل جویچه در تیمارها و اثر آنها بر توزیع رطوبت در عمق خاک، سرعت تراوایی و روند تراوایی تجمعی در خاک بررسی شده و با استفاده از آزمون LSD تجزیه آماری صورت گرفته است. نتایج نشان دادند که کمترین سرعت تراوایی (0.00052 مترمکعب در دقیقه) و کمترین مقدار تراوایی تجمعی (0.05 مترمکعب در متر) در تیمارهای مربوط به تغییرشیب مشاهده شده اند. تغییر شیب روی تراوایی پذیری، سرعت تراوایی و سرعت تراوایی پایه (f0) اثر گذار بوده و در سطح آماری 1 درصد دارای تفاوت آماری است. تغییر سطح مقطع جویچه تفاوت معنی داری بر روی سرعت تراوایی پایه ایجاد نکرده و بر روی ضریب (k) و توان (a) معادله کوستیاکف-لوئیز، تغییرات سطح مقطع و شیب تفاوت معنی داری ایجاد نشده است. با تغییر سطح مقطع توزیع رطوبت، یکنواختی بیشتری نسبت به تغییر شیب در برداشته است.
كلید واژه: آبیاری جویچه ای، شکل مقطع، شیب جویچه، تراوایی

توضیحات بیشتر