فایل ورد عدم تقارن چرخه هاي تجاري و سياست پولي در ايران بررسي بيشتر با استفاده از مدل هاي MRSTAR

لینک دانلود

 فایل ورد عدم تقارن چرخه هاي تجاري و سياست پولي در ايران بررسي بيشتر با استفاده از مدل هاي MRSTAR دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عدم تقارن چرخه هاي تجاري و سياست پولي در ايران بررسي بيشتر با استفاده از مدل هاي MRSTAR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عدم تقارن چرخه هاي تجاري و سياست پولي در ايران بررسي بيشتر با استفاده از مدل هاي MRSTAR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عدم تقارن چرخه هاي تجاري و سياست پولي در ايران بررسي بيشتر با استفاده از مدل هاي MRSTAR :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :27

هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره (1388-1338) در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET تراسورتا (1989)، تراسورتا و آندرسون (1992) و تراسورتا (1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی با توجه به مقایسه مقادیر آستانه ای دو متغیر انتقال چهار وضعیت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیتی است که در آن متغیر انتقال رشد درآمد نفتی کمتر از مقدار آستانه و متغیر انتقال رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه بیش از مقدار آستانه باشد و کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیتی است که در آن متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه کمتر از مقدار آستانه باشند.
كلید واژه: سیاست پولی، تولید ناخالص داخلی، آثار نامتقارن، مدل اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی

توضیحات بیشتر