فایل ورد تاثير فرايند خصوصي سازي بر شاخص هاي بهره وري شرکت هاي واگذار شده

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير فرايند خصوصي سازي بر شاخص هاي بهره وري شرکت هاي واگذار شده دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فرايند خصوصي سازي بر شاخص هاي بهره وري شرکت هاي واگذار شده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فرايند خصوصي سازي بر شاخص هاي بهره وري شرکت هاي واگذار شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فرايند خصوصي سازي بر شاخص هاي بهره وري شرکت هاي واگذار شده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :21

هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (1389-1382) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.
كلید واژه: خصوصی سازی، بهره وری سرمایه، بهره وری نیروی کار، ارزش افزوده

توضیحات بیشتر