فایل ورد مقايسه رشد و توان توليد متابوليتهاي ثانويه در دودمانهاي ريشه مويي تراريخت حاصل از کاسني (Cichorium intybus)

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه رشد و توان توليد متابوليتهاي ثانويه در دودمانهاي ريشه مويي تراريخت حاصل از کاسني (Cichorium intybus) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه رشد و توان توليد متابوليتهاي ثانويه در دودمانهاي ريشه مويي تراريخت حاصل از کاسني (Cichorium intybus)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه رشد و توان توليد متابوليتهاي ثانويه در دودمانهاي ريشه مويي تراريخت حاصل از کاسني (Cichorium intybus)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه رشد و توان توليد متابوليتهاي ثانويه در دودمانهاي ريشه مويي تراريخت حاصل از کاسني (Cichorium intybus) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :13

در این پژوهش با هدف تولید و جداسازی دودمانهای ریشه مویی بیش تولید کننده ترکیبات ثانویه، قطعات جداکشت برگ کاسنی با آگروباکتریوم رایزوژنز سویه A4 تلقیح شد. دودمانهای حاصل از نظر رشد، محتوای فنل و فلاونوئید کل، شیکوریک اسید و کربوهیدراتهای محلول مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. سنجش فنل، فلاوونوئید و کربوهیدراتهای محلول به روش اسپکتروفتومتری و سنجش شیکوریک اسید توسط HPLC انجام شد. بیشترین سرعت رشد در دودمانهای A، H، I و J مشاهده شد. دودمانهای به دست آمده از نظر فنل و فلاوونوئید کل تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان ندادند ولی از نظر محتوای شیکوریک اسید دودمان J و پس از آن دودمان F حاوی بیشترین مقدار از این ماده بودند. بیشترین مقادیر کربوهیدرات نیز در دودمانهای D، G، I و J مشاهده شد. با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد دودمان J با بیشترین مقادیر رشد و تولید شیکوریک اسید و کربوهیدرات، برترین دودمان حاصل در این پژوهش باشد.
كلید واژه: آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه موئی، کاسنی، متابولیت ثانویه

توضیحات بیشتر