فایل ورد ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزش تشريح مقايسه اي برگ در تفکيک گونه هاي Lolium از خانواده غلات در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :18

جنس Lolium دارای 8 گونه در دنیا و 6 گونه در ایران است. این پژوهش به ارزیابی 108 صفت کمی و کیفی، در ساختار تشریحی بشره پشتی و برش عرضی برگ 20 واحد جمعیتی از 5 گونه این جنس در ایران پرداخته است. به منظور انجام آنالیزهای آماری از نرم افزار SPSS 17 برای تعیین میزان قرابت گونه ها و از روش تحلیل خوشه ای WARD و رسته بندی بر اساس تحلیل مولفه های اصلی (PCA) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفات کیفی همانند شکل سلول همراه روزنه، لبه انتهایی برگ، وضعیت آوند مرکزی و ... در منطقه رگبرگی و نیز صفات کمی همانند طول روزنه، ضخامت برگ در رگبرگ مرکزی و عرض سلول های حبابی و ... بیشترین نقش را در تنوع بین گونه ای ایفا نموده اند. براساس تجزیه و تحلیل آماری و صفات افتراقی کلید شناسایی برای اعضای این جنس در ایران ارائه گردیده است.
كلید واژه: Poeae ،Lolium، بررسی تشریحی، ایران

توضیحات بیشتر