فایل ورد معرفي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان منطقه سارال کردستان (زير حوزه فرهادآباد)

لینک دانلود

 فایل ورد معرفي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان منطقه سارال کردستان (زير حوزه فرهادآباد) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد معرفي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان منطقه سارال کردستان (زير حوزه فرهادآباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد معرفي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان منطقه سارال کردستان (زير حوزه فرهادآباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد معرفي فلور، شکل زيستي و کورولوژي گياهان منطقه سارال کردستان (زير حوزه فرهادآباد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :21

زیر حوزه فرهاد آباد با مساحت 3312 هکتار، در محدوده 46 درجه و 44 دقیقه تا 46 درجه و 47 دقیقه شمالی و 35 درجه و 31 دقیقه تا 35 درجه و 37 دقیقه شرقی بخشی از منطقه سارال در استان کردستان می باشد. بررسی به عمل آمده از فلور منطقه نشان داد تعداد 275 گونه از 39 تیره و 172 جنس در این منطقه وجود دارد. خانواده های Asteraceae، Papilionaceae، Apiaceae بزرگترین خانواده ها و جنس های Astragalus، Centaurea و Salvia و بزرگترین جنس های منطقه هستند. طبقه بندی تیپ های زیستی گیاهان به روش رانکایر نشان داد گیاهان همی کریپتوفیت %57.09، گیاهان تروفیت 20% و گیاهان ژئوفیت پیازدار %10.18 فراوان ترین اشکال زیستی منطقه هستند. پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان دهنده این است که ناحیه ایران - تورانی بیشترین فراوانی (72%) را به خود اختصاص داده است. %17.81 گونه ها انحصاری ایران بوده و 34 گونه کمیاب و در معرض خطر (برای ایران) در منطقه وجود دارد.
كلید واژه: فلور، شکل زیستی، کورولوژی، گونه های اندمیک، سارال، کردستان، ایران

توضیحات بیشتر