فایل ورد تاثير اندازه دولت ها بر شدت جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير اندازه دولت ها بر شدت جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير اندازه دولت ها بر شدت جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير اندازه دولت ها بر شدت جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير اندازه دولت ها بر شدت جانشيني بين مخارج دولت و مصرف خصوصي: مطالعه موردي کشورهاي منتخب عضو سازمان همکاري اسلامي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :27

اثر مخارج دولت بر مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. در این مقاله با استفاده از مفهوم کشش جانشینی به بررسی قابلیت جایگزینی مخارج دولت به جای مصرف خانوار در تابع مطلوبیت خانوار برای 48 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته شده است. با استفاده از آزمون CD پسران وجود مساله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، سپس بررسی مانایی متغیرها با آزمون های IPS و CIPS تایید شده و الگوی نهایی با استفاده از روش CUP-FM برآورد گردید. نتایج حاصل از تخمین بیانگر وجود رابطه جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است، همچنین مشاهده شد که با افزایش اندازه دولت ها شدت جانشینی بین مخارج دولت و مصرف خصوصی افزایش می یابد.
كلید واژه: مخارج دولت، مصرف خصوصی، کشش جانشینی، داده های پانلی، وابستگی مقطعی، برآوردگر CUP-FM، کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی

توضیحات بیشتر