فایل ورد اثر پراکندگي هاي درآمدي بر توزيع مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد اثر پراکندگي هاي درآمدي بر توزيع مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر پراکندگي هاي درآمدي بر توزيع مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر پراکندگي هاي درآمدي بر توزيع مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر پراکندگي هاي درآمدي بر توزيع مخارج مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :25

این مقاله نابرابری مخارج مصرفی ناشی از انتقال پراکندگی های توزیع درآمدی به توزیع مخارج مصرفی را بررسی می کند. برای محاسبه میزان نابرابری مخارج مصرفی از شاخص نسبت تمرکز ویژه و برای محاسبه نابرابری درآمد از شاخص نسبت لورنز استفاده شده است. برای این منظور، آمار درآمد و مخارج گروه های هشت گانه کالا و خدمات خانوارهای شهری و روستایی کشور در دوره زمانی (1390-1345) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها بر اساس روش داده های پانلی صورت گرفته است. آزمون هم انباشتگی با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پانلی نشان داد ارتباط بلندمدتی بین توزیع درآمد و توزیع مخارج مصرفی وجود دارد. برآوردها نشان دادند که نابرابری درآمدی اثر معناداری بر توزیع مخارج مصرفی دارد. به عبارت دیگر، نوسان ها و تکانه های نابرابری درآمدی باعث ایجاد تکانه در توزیع مخارج مصرفی می شود. این تکانه ها به صورت نابرابری مخارج مصرفی ظاهر می شوند. از سوی دیگر، تمام پراکندگی های توزیع درآمد به توزیع مخارج مصرفی منتقل نمی شوند. این موضوع تایید بحث الگوهای کلان مصرف است که از طریق ریزداده های خانوارها مشاهده شده است.
كلید واژه: توزیع مخارج مصرفی، پراکندگی درآمدی، شاخص نسبت تمرکز ویژه، شاخص نسبت لورنز

توضیحات بیشتر