فایل ورد مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مدلسازي رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظرگرفتن پويايي هاي اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :29

شناسایی علل اصلی شکل گیری حباب سوداگرانه در بخش مسکن به دلیل اهمیت این بخش در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها همواره مورد توجه بوده است. با وجود اینکه تقریبا توافق عمومی در مورد نقش انتطارات در شکل گیری حباب ها وجود دارد، اما مطالعات اندکی به مدلسازی آن پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رهیافت اقتصاد مبتنی بر عوامل و با فرض ناهمگن بودن انتظارات عوامل در مورد تغییرات آتی قیمت ها و وجود پویایی های اجتماعی، نحوه شکل گیری حباب و فروپاشی آن در قیمت مسکن تهران مدلسازی شود. از شاخص فصلی قیمت حقیقی مسکن تهران برای مدلسازی و شبیه سازی تجربی رونق و رکود مسکن در دوره (1387-1384) استفاده شده است. نتایج مدلسازی نشان می دهد که وجود نااطمینانی در مورد تغییرات آتی قیمت از یک سو و انتظارات ناهمگن تقاضاکنندگان مسکن در مورد آن از سوی دیگر از طریق ایجاد پویایی های اجتماعی بین تقاضا کنندگان می تواند شکل گیری حباب سوداگرانه در مسکن تهران را توضیح دهد.
كلید واژه: پویایی های اجتماعی، انتظارات ناهمگن، اقتصاد مبتنی بر عوامل، بازار مسکن تهران

توضیحات بیشتر