فایل ورد ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي کشاورزي گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي کشاورزي گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي کشاورزي گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي کشاورزي گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي دوره بازگشت خشکسالي کشاورزي گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :13

خشکسالی پدیده ای است طبیعی که فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، بویژه و استان فارس بسیار زیاد است. ارزیابی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ریزی های مدیریت کشاورزی و منابع آب برای کاهش اثرات آن به شمار می روند. بدین منظور، استفاده از شاخصهای خشکسالی پیشنهاد می شود. از جمله شاخصهای مزبور می توان به شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) اشاره نمود. در این تحقیق، دوره بازگشت خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس بر مبنای شاخص RDI مورد ارزیابی قرار گرفت، و به این منظور، از داده های هواشناسی 12 ایستگاه سینوپتیک با حداقل 10 سال آمار در سطح استان مزبور استفاده شد. در این تحقیق روش پنمن - مانتیت برای محاسبه تبخیر - تعرق به کار رفت. سپس شدت خشکسالی RDI بهنجار و معیار شده برای هر سال زراعی به دست آمد. پس از طبقه بندی شدت خشکسالی گندم مشخص شد که در تمام ایستگاه های مورد مطالعه، خشکسالی بهنجار بیشترین تداوم را داشته است. همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی گندم با دوره های بازگشت 2، 5، 10، 25 و 50 سال نیز تهیه گردید. نتایج حاکی از آنند خشکسالی کشاورزی گندم در دوره های بازگشت 2 و 5 سال، در کل استان فارس بهنجار می باشد، اما در دوره های بازگشت 10، 25 و 50 سال شرایط متفاوتند.
كلید واژه: استان فارس، تبخیر - تعرق، خشکسالی کشاورزی، دوره بازگشت، شاخص شناسایی خشکسالی

توضیحات بیشتر