فایل ورد تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير حکمراني بر رشد بيکاري کشورهاي منتخب توسعه يافته و درحال توسعه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :24

در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مولفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متاثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مساله دلالت دارند که بهبود هر یک از مولفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.
كلید واژه: مولفه های حکمرانی، بیکاری، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، داده های پنل

توضیحات بیشتر