فایل ورد سنجش کاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي کلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي

لینک دانلود

 فایل ورد سنجش کاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي کلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سنجش کاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي کلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سنجش کاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي کلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سنجش کاردينالي رفاه و ارزيابي اثر متغيرهاي کلان بر تغييرات رفاه در ايران بر مبناي رگرسيون فازي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي

تعداد صفحات :24

در این مقاله سطح رفاه کاردینالی و عوامل تاثیرگذار بر تغییرات رفاهی در ایران بررسی شده است. برای ارزیابی سطح رفاه از شاخص آمارتیاسن در حالت پارتویی و غیرپارتویی استفاده شده و برای ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان بر تغییرات رفاهی از مدل رگرسیون فازی حداقل مربعات (FLSR) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص رفاه در سال های (1386-1381) حدود 4.8 درصد و در سال های (1380-1376) حدود 3.1 درصد و در سال های (1375-1371) حدود 2.7 درصد افزایش داشته است و بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران طی سال های (1376-1386) بوده است. همچنین، با توجه به نتایج برآورد شده با استفاده از رگرسیون فازی می توان نتیجه گرفت که بیکاری، تورم و ضریب جینی رابطه معکوسی با رفاه کاردینالی هم در حالت پارتویی و هم غیرپارتویی داشته اند و نرخ باسوادی و سهم مخارج دولت ارتباط مثبتی با رفاه در ایران داشته اند. نتایج این بررسی موید آن است که ارتباط بین رشد اقتصادی و سطح رفاه در ایران مثبت بوده است، یعنی جریان رشد اقتصادی تاثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است.
كلید واژه: رفاه، آمارتیاسن، متغیرهای کلان، رگرسیون فازی

توضیحات بیشتر