فایل ورد محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه هاي آبخيز با استفاده از آب نگار واحد لحظه اي ناش

لینک دانلود

 فایل ورد محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه هاي آبخيز با استفاده از آب نگار واحد لحظه اي ناش دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه هاي آبخيز با استفاده از آب نگار واحد لحظه اي ناش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه هاي آبخيز با استفاده از آب نگار واحد لحظه اي ناش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه هاي آبخيز با استفاده از آب نگار واحد لحظه اي ناش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :18

پیش بینی رواناب حوضه های فاقد آمار جهت طراحی سازه های هیدرولیکی بسیار اهمیت دارد. شبیه های بارندگی رواناب مانند کلارک و روش آب نگار زمان - مساحت نیازمند نمودار زمان - مساحت حوضه های آبخیز می باشند. در این تحقیق روشی جدید برای محاسبه نمودار زمان - مساحت حوضه ها با استفاده از شبیه های آب نگار واحد لحظه ای ارائه شده است. در این تحقیق از روش آب نگار واحد لحظه ای ناش استفاده گردید. روش زمان - مساحت ناش محاسبه شده با معادله زمان - مساحت ارائه شده به وسیله سازمان USACE (1990) مقایسه شد و مقادیر n=4.7 و k=tc/7.4به عنوان فراسنجهای شبیه ناش برای حوضه های فاقد آمار پیشنهاد گردید. جهت صحت سنجی روش، اطلاعات مربوط به نمودار زمان - مساحت حوضه های کسیلیان و جعفرآباد در ایران، و آجای و گودآوری در هندوستان با نتایج به دست آمده در این تحقیق مقایسه گردیدند. نمودارهای زمان - مساحت محاسبه شده برای حوضه کسیلیان و آجای با استفاده از شبیه کلارک به آب نگار رواناب مستقیم تبدیل گردیده و نتایج آنها با رواناب مشاهداتی مقایسه شدند. مقادیر متوسط ضریب کارایی نمودار محاسباتی در حوضه های آجای و گود آوری 0.96، و برای حوضه های کسیلیان و جعفرآباد 0.78 به دست آمدند. خطای اوج رواناب برای حوضه کسیلیان بین 14 تا 22 درصد، و برای حوضه آجای 4 تا 17.5 درصد محاسبه گردید، که مقادیر قابل قبولی به شمار می روند.
كلید واژه: زمان - مساحت، آب نگار واحد لحظه ای، شبیه ناش

توضیحات بیشتر