فایل ورد بررسي عددي تاثير شعاع انحناي قوس بر الگوي جريان پيرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عددي تاثير شعاع انحناي قوس بر الگوي جريان پيرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عددي تاثير شعاع انحناي قوس بر الگوي جريان پيرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عددي تاثير شعاع انحناي قوس بر الگوي جريان پيرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عددي تاثير شعاع انحناي قوس بر الگوي جريان پيرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :14

بطور کلی، آبشکنها برای حفاظت از سواحل رودخانه ها به کار می روند. این سازه ها نیز اجرای اهداف مهمی مانند حفاظت از سواحل رودخانه ها، تغییرات خط القعر آنها، رسوبگذاری و فرسایش در طول رودخانه ها، مسائل زیست محیطی و غیره را بر عهده دارند. در این تحقیق به بررسی الگوی جریان پیرامون آبشکن T شکل در قوس 90 درجه با بستر صلب در شرایط تغییر شعاع انحنای قوس و هندسه ثابت آبشکن (l/L=1) و بده ثابت 25 لیتر بر ثانیه در موقعیت 45 درجه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش شعاع انحنایی قوس، ابعاد گردابه در پایین دست آبشکن کاهش می یابند، بطوری که با افزایش شعاع مرکزی قوس به 3 برابر عرض نهر، طول گردابه به اندازه 3 برابر طول آبشکن و عرض گردابه به میزان برابر با 0.9 برابر طول آبشکن، کاهش می یابد. بحث پیرامون نقش شعاع انحنا و تجزیه و تحلیل نتایج از موارد مطرح شده در این تحقیق می باشند.
كلید واژه: آبشکن T شکل، الگوی جریان، شعاع انحنا، قوس 90 درجه، FLOW-3D

توضیحات بیشتر