فایل ورد اثر چرخش سرريز - دريچه نيم استوانه اي بر ميزان افت کارمايه و ضريب بده

لینک دانلود

 فایل ورد اثر چرخش سرريز - دريچه نيم استوانه اي بر ميزان افت کارمايه و ضريب بده دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر چرخش سرريز - دريچه نيم استوانه اي بر ميزان افت کارمايه و ضريب بده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر چرخش سرريز - دريچه نيم استوانه اي بر ميزان افت کارمايه و ضريب بده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر چرخش سرريز - دريچه نيم استوانه اي بر ميزان افت کارمايه و ضريب بده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :21

یکی از سازه هایی که در نهرها می تواند جایگزین سرریز و دریچه شود، سازه ترکیبی سرریز - دریچه می باشد. سرریز - دریچه نیم استوانه ای، به دلیل انحنای سطح سرریز، و در نتیجه آن چسبیدن تیغه جریان به بدنه سازه، دارای ضریب بده بیشتری نسبت به سرریز - دریچه لبه تیز است. در سازه سرریز - دریچه، نسبت بده عبوری از سرریز و دریچه بستگی به موقعیت سازه دارد. در این مطالعه، هیدرولیک جریان عبوری از نمونه فیزیکی سرریز - دریچه نیم استوانه ای، که پیرامون محوری خارج از مرکز نیم استوانه چرخیده، بطوری که ارتفاع بازشدگی دریچه ثابت باقی مانده، بررسی شده است. آزمایشها در نهری با مقطع مستطیلی و افقی به طول 5 متر، عرض 75 میلی متر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گشته است. از لوله های PVC با پنج قطر 40، 50، 60، 70 و 85 میلی متر جهت ساختن نمونه های فیزیکی سازه ترکیبی سرریز - دریچه نیم استوانه ای بهره وری گردیده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این می باشند که بیشترین و کمترین ضریب بده به ترتیب در زوایای 330 و 90 درجه، و بیشترین و کمترین میزان افت کارمایه به ترتیب در زوایای 90 و 180 درجه رخ می دهند. همچنین، نتایج نشان دادند که علاوه بر زاویه قرارگیری انحنای نیم استوانه نسبت به افق، قطر سازه نیز بر ضریب بده و میزان افت کارمایه عبوری از سازه ترکیبی نیم استوانه ای موثر می باشد، به علاوه، برازشی تجربی جهت برآورد بده عبوری ارائه شده است.
كلید واژه: چرخش، سازه ترکیبی، نیم استوانه، افت کارمایه، ضریب بده

توضیحات بیشتر