فایل ورد تحليل هيدروليکي شبکه هايي توزيع آب بر اساس شکل ماتريسي روش شيب و مقايسه آن با ساير روشهاي مرسوم

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل هيدروليکي شبکه هايي توزيع آب بر اساس شکل ماتريسي روش شيب و مقايسه آن با ساير روشهاي مرسوم دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل هيدروليکي شبکه هايي توزيع آب بر اساس شکل ماتريسي روش شيب و مقايسه آن با ساير روشهاي مرسوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل هيدروليکي شبکه هايي توزيع آب بر اساس شکل ماتريسي روش شيب و مقايسه آن با ساير روشهاي مرسوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل هيدروليکي شبکه هايي توزيع آب بر اساس شکل ماتريسي روش شيب و مقايسه آن با ساير روشهاي مرسوم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي منابع آب

تعداد صفحات :14

تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی آب شامل تعیین مقادیر بده توزیع شده در هر لوله و بار آبی در گرههای شبکه می باشد. روش شیب با بهره گیری از جبر ماتریسها و بسط معادلات به کمک گروه تیلور، نتایج حل عددی معادلات پیوستگی جریان را در گرهها، و افت کارمایه را در حلقه ها بطور همزمان ارائه می نماید. هدف از انجام این تحقیق تحلیل هیدرولیکی شبکه توزیع آب بر اساس شکل ماتریسی روش شیب و مقایسه نتایج حاصل از آن بر اساس شاخصهای آماری: نش - ساتکلیف، ضریب مجموع باقی مانده، ضریب تعیین و مجذور میانگین مربع خطا با کاربرد روشهای هاردی کراس، نیوتن - رافسون و نظریه خطی می باشد. مقادیر شاخصهای آماری به ترتیب برابر با NS=1، CRM=0 ، R2=1 و RMSE=0 و نزدیک به مقدار آرمانی آنها به دست آمدند. بر همین اساس، می توان کارایی روش شیب را در محاسبه بار آبی گرههای مجهول، و نیز بده عبوری از لوله ها به خوبی اثبات کرد. این نتایج نشان دادند که روش شیب دارای خروجیهای دقیق و قابل اطمینانی می باشد. این قابلیت امکان طراحی و تحلیل هیدرولیکی شبکه هایی گسترده را آسانتر می نماید.
كلید واژه: تحلیل هیدرولیکی، شبکه توزیع آب و روش شیب

توضیحات بیشتر