فایل ورد بررسي هيپرسگمانتاسيون نوتروفيلي درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي هيپرسگمانتاسيون نوتروفيلي درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي هيپرسگمانتاسيون نوتروفيلي درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي هيپرسگمانتاسيون نوتروفيلي درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي هيپرسگمانتاسيون نوتروفيلي درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :10

هدف: افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (NH) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: بدلیل شیوع فقرآهن درخانم های جوان، مطالعه در این قشر صورت گرفت. 90 خانم 30-16 ساله مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (29 نفر گروه فقر آهن (Iron Deficiency; ID)، سی نفر گروه آنمی فقر آهن (Iron Deficiency Anemia; IDA) و 31 نفر گروه شاهد) بودند. فریتین، فولات و کوبالامین سرم به روش رادیوایمنواسی و آهن و ظرفیت تام اتصال آهن (Total Iron Binding Capasity; TIBC) به روش کالریمتری اندازه گیری شد. شمارش کامل خون (CBC)، و برخی اندکس های گلبول قرمز با استفاده از سیستم شمارشگر Sysmex k-21 انجام شد. برای بررسی NH درگستره خون محیطی بیمار، 100 نوتروفیل بطور جداگانه توسط دو کارشناس ماهر مورد شمارش قرارگرفت.یافته ها: آزمون کای دو تفاوت معنی داری بین NH در سه گروه فقرآهن و آنمی فقر آهن و شاهد (p=0.001) نشان داد. NH ارتباط معنی داری باکاهش مقادیرآهن/ فریتین سرم (p=0.001) داشت. آنالیز رگرسیون نشان داد که ارتباط بین NH و ID/IDA غالبا بدلیل وجود همزمان کمبود فولات در سطوح حداقل نرمال (Low normal) می باشد (p=0.044).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد بین NH و فقرآهن توام با کمبود فولات ارتباط وجود دارد لذا هنگام مشاهده NH در گستره خون محیطی بیماران بالاخص در زنان سنین باروری، باید به وجود همزمان کمبود آهن و کمبود فولات خفیف مشکوک شد و آن را مورد سنجش قرار داد. از آنجائی که NH تست ساده و کم هزینه ای می باشد می توان از آن بعنوان یک تست غربالگر درتشخیص فقرآهن و فولات بالاخص در خانم های در سنین باروری استفاده نمود.
كلید واژه: هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، کمبود آهن، کمبود فولات، زنان جوان

توضیحات بیشتر