فایل ورد مقايسه عملکرد درخت تصميم گيري و شبکه عصبي در پيشگويي ابتلا به آنفارکتوس قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه عملکرد درخت تصميم گيري و شبکه عصبي در پيشگويي ابتلا به آنفارکتوس قلبي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه عملکرد درخت تصميم گيري و شبکه عصبي در پيشگويي ابتلا به آنفارکتوس قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه عملکرد درخت تصميم گيري و شبکه عصبي در پيشگويي ابتلا به آنفارکتوس قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه عملکرد درخت تصميم گيري و شبکه عصبي در پيشگويي ابتلا به آنفارکتوس قلبي :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد

تعداد صفحات :16

هدف: بیماری های قلبی عروقی از شایع ترین بیماری ها در تمامی جوامع می باشد. استفاده از تکنیک های داده کاوی برای ایجاد مدل های پیش گویی کننده، جهت شناسایی افراد در معرض خطر برای کاهش عوارض ناشی از بیماری بسیار کمک کننده است. هدف اصلی این مطالعه پیشگویی احتمال ابتلا افراد به آنفارکتوس قلبی با استفاده از درخت تصمیم بر اساس ریسک فاکتورهای موثر بر ابتلاست.روش بررسی: این پژوهش از نوع تحلیلی بوده و پایگاه داده آن شامل 350 رکورد می باشد. داده های مورد نیاز این تحقیق در سال 1390 با استفاده از جدول مورگان از بین پرونده بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی تهران بدست آمده است ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی چهار قسمتی بوده است. تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار SPSS Clementine 12 با بکارگیری متدولوژی CRISP انجام شده است. در بخش مدل سازی از درخت تصمیم و شبکه عصبی استفاده شده است. یافته ها: با توجه به مدل های استفاده شده مشخص شد که به ترتیب متغیرهای فشارخون بالا، چربی خون بالا و مصرف سیگار، بیشترین تاثیر را در ابتلا به آنفارکتوس قلبی دارا بودند. به کمک درخت تصمیم ایجاد شده، قوانینی استخراج شده است که می تواند به عنوان الگویی در جهت پیشگویی احتمال ابتلا افراد به آنفارکتوس قلبی استفاده شود. صحت مدل ایجاد شده با استفاده از درخت تصمیم 93.4 درصد بوده است. نتیجه گیری: بهترین مدل ایجاد شده درخت تصمیم C5 بود. با بکارگیری قوانین ایجاد شده برای یک نمونه جدید با ویژگیهای مشخص می توان تعیین کرد که احتمال ابتلا به آنفارکتوس قلبی چقدر است.
كلید واژه: درخت تصمیم، شبکه عصبی، آنفارکتوس قلبی، داده کاوی

توضیحات بیشتر