فایل ورد نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مکان بررسي موردي: دانشکده هنر و معماري دانشگاه يزد

لینک دانلود

 فایل ورد نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مکان بررسي موردي: دانشکده هنر و معماري دانشگاه يزد دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مکان بررسي موردي: دانشکده هنر و معماري دانشگاه يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مکان بررسي موردي: دانشکده هنر و معماري دانشگاه يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش خرد اقليم در دلبستگي و احراز مکان بررسي موردي: دانشکده هنر و معماري دانشگاه يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نامه معماري و شهرسازي

تعداد صفحات :21

در فرآیند دلبستگی به مکان، فضا برای فرد مبدل به مکان می شود، زیرا افراد در برقراری ارتباط با مکان به آن معنا می بخشند و آن را در خاطره خود ثبت می کنند. علاوه بر فاکتورهای اجتماعی و فیزیکی مختلف، اقلیم نیز از عوامل موثر در شکل گیری این فرآیند و احراز مکان است که با وجود مطالعات گسترده در خصوص مکان و دلبستگی به آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش حس دلبستگی به مکان در ارتقای کیفیت فضای طراحی شده، این پژوهش سعی دارد به بررسی نقش خرداقلیم در احراز مکان و شکل گیری دلبستگی به مکان بپردازد. به این منظور مقاله حاضر در ابتدا بر پایه مرور متون و اسناد مرتبط در این حوزه، ضمن ارائه تعاریف مکان، دلبستگی به مکان و اقلیم به رابطه آنها می پردازد. در نهایت با انجام مطالعات میدانی در نمونه موردی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد و طرح پرسش نامه ها و مصاحبه های حضوری با دانشجویان، این رابطه روشن تر بیان می شود و مکان هایی که کیفیتشان تحت تاثیر خرد اقلیم خاصشان است، معرفی خواهند شد. نتایج تحقیق نشان می دهند که عوامل مختلفی در شکل گیری دلبستگی به مکان موثرند و خرداقلیم به عنوان یک فاکتور فیزیکی بر این حس تاثیرگذار است، اگرچه در برخی موارد ممکن است نقش آن کمرنگ تر از سایر عوامل کالبدی باشد.
كلید واژه: خرد اقلیم، مکان، دلبستگی به مکان

توضیحات بیشتر