فایل ورد بررسي ميزان شيوع مکمل هاي غذايي و دارويي در بين دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوري (يزد، 1391)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان شيوع مکمل هاي غذايي و دارويي در بين دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوري (يزد، 1391) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان شيوع مکمل هاي غذايي و دارويي در بين دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوري (يزد، 1391)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان شيوع مکمل هاي غذايي و دارويي در بين دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوري (يزد، 1391)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان شيوع مکمل هاي غذايي و دارويي در بين دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوري (يزد، 1391) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: امروزه استفاده از مکمل ها در بین ورزشکاران مبتدی و حرفه ای و حتی غیرورزشکاران با اهداف مختلف بسیار رایج است. هدف این پژوهش بررسی میزان شیوع انواع مکمل های غذایی و دارویی در بین دانش آموزان شناگر شرکت کننده در مسابقات کشوری (یزد،1391) بود.روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی را 189 شناگر شرکت کننده در مسابقات قهرمانی مدارس کشور تشکیل می دهد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. از جدول درصد فراوانی، میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار برای توصیف داده ها استفاده شد (P<0.05).نتایج: ویتامین C، مولتی ویتامین و ویتامین E بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش را داشته است. پاسخ دهندگان آگاهی کمی از مجاز و غیرمجاز بودن مکمل ها و داروها داشتند و داروخانه ها مهمترین منبع برای تهیه مکمل ها بوده است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت ویتامین ها بیشترین مصرف را در بین شناگران پژوهش داشته است. همچنین بعلت کمبود آگاهی شناگران پژوهش لزوم برنامه ریزی برای بالا بردن دانش آنها جهت استفاده بهینه از مکمل ها و عدم استفاده از داروهای غیرمجاز ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: مکمل غذایی، دارو، شناگر، دانش آموز

توضیحات بیشتر